OP ČSSD Vsetín

A. Gajdůšková: Mne především zajímá, proč tak dlouho trvá, než dokážeme říct, co se stalo

Alena Gajdůšková05.10.5021 Projev na 119. schůzi Poslanecké sněmovny dne 5. 10. 2021 k závěrečné zprávě vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě.

Děkuji, vážený pane předsedající, za slovo. Byla jsem přihlášena písemně s tím, že chci vystoupit se stanoviskem klubu sociální demokracie.

Za klub sociální demokracie před závorku na začátek vystoupení říkám, že naše pozice je, že úlohou jakékoli vyšetřovací komise je naplnění kontrolní funkce Poslanecké sněmovny vůči úřadům a ze zjištěných skutečností pak má vyvodit závěry a doporučit legislativní, případně další opatření k zajištění nápravy. Nám jde o spravedlnost a ochranu především životního prostředí, ale samozřejmě i lidí, protože my jsme všichni součástí tohoto životního prostředí. Proto také sociální demokracie zřízení vyšetřovací komise pro Bečvu plně podpořila na svém začátku. Ministr zemědělství Mirek Toman okamžitě po havárii uvolnil finanční prostředky na nové zarybnění řeky a byly urychleny práce na novele vodního zákona a zpřesněny metodiky, které se týkají fungování příslušných orgánů a institucí při řešení ekologických havárií.

Ještě v úvodu svého vystoupení chci také poděkovat všem, kteří se na odstranění důsledků havárie podíleli, především rybářům, hasičům, ale i dalším, kteří opravdu neváhali a přiložili ruku k dílu a snažili se, aby skutečně dopady a negativní důsledky byly co nejmenší.

Osobně jsem do vyšetřovací komise za sociální demokracii šla ze tří důvodů. Zaprvé jsem u řeky Bečvy vyrostla a dodneška na jejím břehu bydlí moje maminka. Mě tedy velmi a velmi zasáhlo to, že se během okamžiku z této krásné, nádherné řeky stala řeka mrtvá. Zadruhé tak jako všichni u nás ve Zlínském kraji, ale zřejmě i v Olomouckém, nebo na Moravě, chcete-li, zajímá, proč tak dlouho trvá, než dokážeme říct, co se vlastně stalo. A zatřetí, a to si myslím, že je ta hlavní úloha naší komise, zjistit, co je třeba udělat proti opakování a efektivnímu řešení ekologických havárií a připravit řešení tak, abychom těmto haváriím předcházeli, případně je dokázali velmi rychle a efektivně řešit tak, aby dopady a důsledky byly co nejmenší.

Předpoklad, že by vyšetřovací komise pro Bečvu mohla zjistit, co se vlastně stalo, se příliš nenaplnil. A jak už tady bylo řečeno, v tuto chvíli fungují orgány činné v trestním řízení a celá věc je šetřena. A je jejich úloha najít viníka a doložit, že to byl ten, anebo onen. Do toho prostě nelze vstupovat. My jsme jako vyšetřovací komise pro Bečvu mohli jenom zjistit, co se dělo pak při řešení havárie, a možná i trochu zmapovat, proč tedy stále není žádný závěr. To třetí, tedy to, jaká opatření je třeba udělat, aby se další havárie neděly, a kdyžtak aby byly rychle řešeny, se snad podařilo splnit. To je formulováno v závěrech komise.

Logicky považuji za to nejdůležitější, co je potřeba udělat, a pokud možno rychle, je, aby byly zmapovány, aby byla udělána pasportizace výustí do řeky tak, aby stát a příslušné orgány věděly, komu ty výusti patří, nebo resp. kdo je užívá. Dá se předpokládat, že jejich uživatelé by byli určitě opatrnější v tom, co do těchto výustí a potažmo do řeky pouštějí.

Dalším problémem bylo, že při samotném odstraňování havárie byla činnost jednotlivých orgánů velmi málo koordinována. Jak jsem poslouchala vystoupení těch, kteří vypovídali před komisí, tak mi z toho vycházelo, že se všichni snažili dělat maximum, co mohli a co si mysleli, že dělat mají. Ale evidentně spoléhal jeden na druhého, jedna organizace na druhou, a nikdo tam nevelel v tu chvíli. Proto je velmi nutné nastavit i u ekologických havárií postupy, stejně jako je tomu dnes u Integrovaného záchranného systému, tam kde zasahuje Integrovaný záchranný systém, a to velmi dobře. Ty postupy musejí být jasně dané i při ekologických haváriích.

K tomu konstatuji jako členka vyšetřovací komise pro Bečvu, že zpráva zachycuje výpovědi lidí, kteří před komisí vypovídali. Přiznávám, že jsem nesouhlasila s některými formulacemi, o kterých bylo hlasováno. Ale musím odmítnout za klub sociální demokracie, že bychom zprávu vnímali jako zpolitizovanou. Politizovaná je až tou debatou, která je následná. A to určitě není ku prospěchu věci.

Od havárie na Bečvě jen ve Zlínském kraji už se staly další tři havárie, naposledy včera na Vsetínské Bečvě.

Naším úkolem musí být životní prostředí chránit, předcházet takovýmto situacím. Šlo samozřejmě v případě vody o ryby a další živočichy žijící ve vodách. Ale šlo také a jde o lidi. Voda je prostě strategická surovina a bez vody život není. My musíme chránit, ať už jsou to zdroje pitné vody, podzemní vody, anebo ty povrchové v řekách a v potocích.

Viníka této havárie na Bečvě ale musí najít a musí mu dokázat orgány činné v trestním řízení.

Naším úkolem je zlepšit podmínky pro všechny, kteří případné havárie řeší, anebo jim mají ještě lépe předcházet. Nastavit pravidla pro řešení těchto havárií a havárií mimořádného rozsahu – to je úkol pro příští Poslaneckou sněmovnu a nás, kteří budou případně pokračovat.

Závěrem opakuji za klub sociální demokracie, zprávu vyšetřovací komise pro Bečvu podpoříme a dál budeme pracovat na navrácení života do řeky Bečvy a předcházení podobným ekologickým katastrofám. Věřím, že na tom se shodneme všichni.

Děkuji vám.

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ASR Search Engine