OP ČSSD Vsetín

A. Seďa: Bludný kruh sociální demokracie

A. Seda15.04.2019 Současná podpora ČSSD českou veřejností je stále nízká a osciluje kolem 7 procent, což odpovídá výsledku v posledních volbách do poslanecké sněmovny. A to přesto, že se podařilo prosadit, a často i navzdory pravicovému ANO 2011, řadu sociálně demokratických programových priorit. Řekl bych, že se sociální demokraté pohybují, a to již řadu let, v politickém bludném kruhu. Ten je způsoben příklonem k neo liberální ekonomice, která měla a stále má obrovský vliv na celosvětovou a tedy i evropskou politiku. Tento příklon znamenal postupné opuštění tradiční sociálně demokratické politiky, zaměřené zejména na zvýšení solidarity ve společnosti a na snížení nerovností mezi lidmi.

Nicméně po pravdě je nutno zdůraznit, že tento odklon byl z větší části vynucen stávajícím volebním systémem, který neumožňuje prosazení volebního programu vítězné politické strany a záměrně vytváří různorodé vládní koalice s více méně programově vyděračským potenciálem. V tomto směru to mají programově ukotvené politické strany obtížnější než všeobjímající populisté. A to je ten druhý důvod, proč ČSSD často pod tlakem sdělovacích prostředků a účelově ovlivněného veřejného mínění opouští své dlouhodobé cíle a ideje. Přitom jedině sociální demokracie je v současném globalizovaném světě schopna programově a systematicky prosazovat podporu zaměstnancům, zdravotně postiženým, rodinám s dětmi, seniorům a obecně lidem, pro které je kvalita a dostupnost veřejných služeb nutná pro zachování kvality jejich života a rozvoje osobnosti.

Je dobře, že se v současné době rozbíhá vnitrostranická diskuse nad politickým programem strany a ta pak ukáže, zda je ČSSD ochotna a schopna zachovat tradiční sociálně demokratický pohled na společnost jako celek. Možná je pravdou, že lidé programy politických stran nečtou, nicméně právě značka politické strany má veřejnosti dlouhodobě ukazovat cestu, kterou sociální demokraté volí a prosazují. Pokud se tato značka pošpiní či se stane nevěrohodnou, což většinou signalizují volební výsledky, pak je třeba konat. Protože bez důvěry a podpory veřejnosti nejde politický program prosazovat. Důsledkem je nakonec pokles životní úrovně drtivé většiny obyvatel, pro které sociální demokraté pracují a které svým programem podporují. Následně dochází k opětovnému odcizení občanů a tím se politická strana dostává do bludného kruhu, ze kterého je pak velmi těžké vyskočit.

Cesta k obnovení důvěryhodnosti v očích široké veřejnosti je návrat k tradičním sociálně demokratickým hodnotám a programovým prioritám. Celosvětový neo liberalismus je v krizi, což si vyžádá změnu i přístup politiky. Je zřejmé, že budoucí vývoj bude hledáním systému nového, který zastaví stále se zrychlující rozvírání pomyslných nůžek mezi těmi nejbohatšími jedinci a většinovou společností, který zastaví nesmyslnou privatizaci veřejných služeb a který podpoří více solidarity a méně sociálních rozdílů mezi občany. Jsem přesvědčen, že právě návrat ke kořenům a moderně koncipovaný sociálně demokratický program umožní ČSSD tento bludný kruh opustit a přispěje k renezanci sociálně demokratického hnutí nejen v České republice.

 

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ASR Search Engine